Selberg Arkitekter

Helhetlig arkitektur handler ofte om å definere oppgaven, der det er viktig å stille de rette spørsmålene under hele designprosessen. Gjennom erfaring, fleksibilitet og samhandling i vårt tverrfaglig team finner vi frem til de beste løsningene for våre oppdragsgivere.Jane Wenstrand

Jane Wenstrand

Jane er arkitekt med utdanning fra University of Nebraska-Lincoln i USA og Norges Tekniske Høgskole, Arkitektavdelingen med diplom 1990. Hun har jobbet for flere arkitektkontor i Trondheim og opparbeidet seg en allsidig erfaring før hun kom til Selberg Arkitekter i 2014. Hun har vært ansatt hos Arkitektkontoret Kvadrat fra 1999-2007 og hos Arkitektene VIS-À-VIS fra 2007-2014.

Hun har bred kompetanse på prosjektering av ulike typer bygg, med hovedvekt på offentlige bygg som skoler og helsebygg. Hun har erfaring med prosjektering på alle nivåer fra skissefase til ferdig bygg. I tillegg har hun hatt flere interiøroppdrag som møbelanbud for skoler.

Hun har i flere prosjekter hatt rollen som prosjektansvarlig arkitekt, og har bred erfaring i bruk av 3D-modelleringsverktøy.