Selberg Arkitekter

Arkitektur handler i stor grad om helhet, og er mer enn en sum av rasjonelle løsninger. Derfor er det både inspirerende og givende å jobbe som arkitekt i et miljø der løsningene blir til gjennom et tverrfaglig samarbeid, der nettopp helheten blir ivaretatt. Beate Moe Hansen

Beate Moe Hansen

Beate er utdannet sivilarkitekt ved NTNU i Trondheim og TU Graz i Østerrike, med eksamen fra våren 2013. Hun ble ansatt hos Selberg Arkitekter høsten 2013.

Hun har erfaring fra mange ulike deler av faget, fra små strukturer til komplekse bygg, i faser som bl.a analyser, konseptutvikling, mulighetsstudier, skisseprosjekt og forprosjekt. I tillegg har hun erfaring fra flere arkitektkonkurranser. Gjennom studiet har hun fordypet seg i bl.a boligprosjektering. I masteroppgaven jobbet hun med fortetting i den bygde by, i en historisk kontekst. Oppgaven omhandlet både transformering av eldre bygg og prosjektering av nybygg, og undersøkte aspekter knyttet rundt møtet mellom ny og gammel bygningsmasse, fra bygningsdetaljering til områdeutvikling. Gjennom dette har hun erfart hvordan man gjennom fortetting kan forsterke et steds kvaliteter og karakter.

I tillegg til boligprosjektering og parametrisk design, har Beate bred erfaring i bruk av ulike 3D-modelleringsverktøy og visualiseringer, samt utarbeidelse av presentasjoner og grafisk utforming.