Selberg Arkitekter

Arkitektur handler i stor grad om helhet, og er mer enn en sum av rasjonelle løsninger. Derfor er det både inspirerende og givende å jobbe som arkitekt i et miljø der løsningene blir til gjennom et tverrfaglig samarbeid, der nettopp helheten blir ivaretatt. Beate Moe Hansen

Beate Moe Hansen

Beate er utdannet sivilarkitekt ved NTNU i Trondheim og TU Graz i Østerrike, med eksamen fra våren 2013. Hun ble ansatt hos Selberg Arkitekter høsten 2013 og ble partner i 2016. I ettertid har hun gjennomført etterutdanning som interiørdesigner innenfor bolig.

Hun har erfaring fra mange ulike deler av faget i alle faser som bl.a analyser, konseptutvikling, skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt. Prosjektene hun har medvirket i omfatter boligbygg, hytteområder, helse- og velferdssenter, næringsbygg samt mindre prosjekter som ombygging og tilbygg av boliger. I tillegg har hun bred erfaring med utvikling av mulighetsstudier, og videre reguleringsarbeider for utvikling av enkelte tomter eller større områder opp til områdeplaner. Beate har også erfaring fra flere arkitektkonkurranser, både for enkelte tomter og større utviklingsområder.

Bred erfaring med boligprosjektering samt etterutdanningen som interiørdesigner for bolig gjør at Beate har hatt flere prosjekter innen ombygging av bolig, også boliger med verneklasse. Hun har bistått på interiøroppdrag og fargesetting av bl.a boligprosjekter og barnehager. 

Beate har stor erfaring i bruk av ulike 3D-modelleringsverktøy og visualiseringer, samt utarbeidelse av presentasjoner og grafisk utforming. 

Master i Arkitektur Interiørdesigner, bolig
Kontakt Mobil: 934 95 130 beate@selberg.no