Selberg Arkitekter

Planleggerens jobb er å sikre at samfunnet kan tilby det folk trenger, både nå og i framtiden. Dette forutsetter en bærekraftig og transparent interesseavklaring i lys av natur- og miljøgitte forutsetninger, i takt med lokal og global samfunnsutviklingFredrik Lian

Fredrik Lian

Fredrik har en master i fysisk planlegging fra NTNU i Trondheim, en bachelor i geografi, samt grunnfag i statsvitenskap og engelsk.  Han har opparbeidet seg erfaring både fra privat konsulentbransje og det offentlige, som kommunal saksbehandler, forut ansettelsen i Selberg Arkitekter AS.

Fredrik har erfaring fra et vidt spekter av planarbeid og forvaltningsnivå; fra planer og praktiske utredninger på detaljnivå, til store regionale planer. Som del av sin arbeidskarriere har han utarbeidet planer som omhandler alt fra fritidsbebyggelse, enebolig, blokkbebyggelse og næringsbebyggelse; til infrastrukturløsninger som bilvei, gang- og sykkelvei og kaianlegg.  Han har erfaring med planprogram/konsekvensutredninger, mulighetsstudier og stedsanalyse. Fredrik behersker tegning av reguleringsplankart i Focus Arealplan, 3D-modellering og visualisering i Infraworks og illustrering og grafisk bearbeidelse ved hjelp av Adobes Verktøy.