Selberg Arkitekter

Et godt uterom er mye mer enn et godt formgrep. Vel så viktig er verdien og følgene av det en skaper: for kunden, for brukerne, for natur og bylandskap. Våre uterom er i kontinuerlig forandring. Vi søker å skape steder som spiller på lag med tiden, årstidene og naturenKatrina Ottesen Stone

Katrina Ottesen Stone

Katrina er utdannet landskapsarkitekt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i 2013. Hun har jobbet to år som landskapsarkitekt hos Rambøll AS, og ble ansatt hos Selberg Arkitekter i 2015.

Hun har erfaring fra prosjektering av varierte typer utomhusanlegg, blant annet barnehager, skoler, boligområder, byrom og terrengforming tilknyttet massetak. Hun har hatt en viktig rolle som medarbeider i prosjekteringen av nytt utomhusanlegg på Brattørkaia i Trondheim.

Katrina har kompetanse og interesse for design- og detaljprosjektering av utomhusanlegg, og har erfaring med å arbeide med prosjekter helt fra skisse/konseptfase til arbeidstegning.