Selberg Arkitekter

De bygde omgivelsene skal vare, og vil definere by og land i mange generasjoner fremover. Dette gjør planfaget viktig og interessant å jobbe med for å skape gode, langsiktige løsninger og for å nå bærekraftsmålene.Tomas Asplund

Tomas Asplund

Tomas har en bachelorgrad i geografi fra Universitet i Bergen og mastergrad i areal og eiendom fra Høgskulen på Vestlandet. Han startet opp som nyutdannet arealplanlegger i Selberg Arkitekter sommeren 2022.

Gjennom studiene har han opparbeidet seg kompetanse og en stor interesse for by- og samfunnsutvikling. Studiene har gitt innsikt i et bredt spekter av emner som er relevante for en arealplanlegger, deriblant eiendom, stedsanalyser, natur, planrett, GIS, urbanisering, mobilitet og bærekraft. Tomas fullførte mastergraden sin i 2022, med tittelen «Økt velbehag i gamle borettslag - En studie om fortetting og oppgradering av eldre borettslag i Bergen». Studien tok for seg de utfordringer og muligheter den allerede etablerte bebyggelsen borettslag besitter i møte med nye trender og krav til arealeffektivitet og fortetting.

Tomas har et bredt interessefelt og god evne til å tilegne seg ny kunnskap. Han ser frem til å lære seg enda mer om planfaget i årene som kommer.