Selberg Arkitekter

Ny landskapsarkitekt

Landskapsarkitektene har styrket teamet, og fikk i oktober ny medarbeider. Katrina er utdannet landskapsarkitekt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet fra 2013 og har tidligere jobbet hos Rambøll AS.

Hun har bred erfaring av varierte typer utomhusanlegg fra skisse- og konseptfase til detaljprosjektering innen barnehage, skole, boligområder, byrom og terrengforming tilknyttet massetak.

Vi er veldig glade for å få en ny dyktig landskapsarkitekt på kontoret, og ønsker Katrina velkommen til oss.