Selberg Arkitekter

Ny planlegger

I august fikk vi en ny dyktig planlegger med på laget, og med det en solid styrking av plangruppa. Tone er utdannet planlegger ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås fra 2015.

I løpet av studiet har hun jobbet mye med analysearbeid, planprosesser, juridiske problemstillinger innen faget og er godt kjent med tekniske hjelpeverktøy og grafisk utforming av presentasjoner.

Vi ønsker Tone velkommen!