Selberg Arkitekter

Ny planlegger

Plangruppa har styrket sine rekker ytterligere i Runar Walberg og teller nå 8 ansatte. Runar er utdannet byggingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus og har en master i fysisk planlegging fra NTNU, 2015.

Han har dermed en allsidig bakgrunn og har særlig erfaring med teknisk infrastruktur og samferdselsplanlegging med interesse for bærekraftig transport- og byutvikling.

Vi er veldig glade for å få Runar med i teamet, og ønsker han velkommen til oss.