Selberg Arkitekter

Ombygging enebolig Nedre Grilstadkleiva

Den eldre eneboligen fra 1960 ligger i et etablert boligområde på Nedre Charlottenlund. Eneboligen hadde behov for innvendig ombygging for å møte familiens behov til et mer moderne og fleksibelt hjem. Selberg Arkitekter var ansvarlig prosjekterende i prosjektet frem til detaljprosjekt, i tillegg til ansvarlig søker.

Boligens originale planløsning bestod av mange mindre rom der en av boligens fremste kvalitet, utsikten, ikke var utnyttet til det fulle. Det var viktig å få til mer funksjonelle planløsninger, en mer åpen hovedetasje og en bedre utnyttelse av boligens tre etasjer. I tillegg var det ønskelig å etablere en utleieenhet i sokkel med egen uteplass, samt etablering av ny carport med utebod.

Det var et mål å løse alle familiens behov innenfor eksisterende bygningsvolum, noe som er hensiktsmessig med tanke på både kostnader og miljø. En omorganisering av planløsningen gjorde at arealet med beliggenhet mot fjorden kunne utnyttes til kjøkken og et stort allrom for familien, mens stue og kontor ble lagt mot hagesiden. Kjelleretasjen hadde lite fasade over terreng, og utfordringen lå i å få inn nok dagslys og utnytte dette arealet på best mulig måte. Løsningen ble å legge utleieenheten der eksisterende garasje lå, hvor terrenget var lavest. Dette ga gode kvaliteter til utleieenheten i form av egen skjermet inngang tilknyttet egen uteplass og store vinduer. En ny carport ble etablert på nordvest-siden av huset og ga samtidig mulighet for en stor uteplass på tak med direkte tilgang fra kjøkken og flott utsikt mot fjorden.

Utvendig kledning ble byttet ut og det eksisterende karnappet er kledd med båndtekket kobber og eksisterende vinduer ble erstattet av nye, mer energieffektive vinduer. Disse grepene bidro til å gi boligen et mer moderne uttrykk utvendig, samt en oppgradering med tanke på energiforbruket.

Foto: matthias herzog / visualis-images.com

Sted: Nedre Charlottenlund, Trondheim
Byggherre: Privat
Status: Ferdigstilt 2017