Selberg Arkitekter

Prototype bolig Tesliåsen

Prototypen skal vise muligheter for utbygging på 16 eneboligtomter uten byggeklausul. Tomteområdet er svært bratt med helning mot øst og mot nord. Kvaliteter det tilrettelegges for i området er god tilgjengelighet i bolig og uteområder, utsikt mot Trondheimsfjorden, gangavstand til barnehage og nærhet til skole, grøntområder og offentlige turdrag.

Boligene er planlagt med trinnfri adkomst og mulighet for alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Det er lagt vekt på å åpne bygget mot utsikten og tilrettelegge for gode, solrike uteplasser.

Reguleringsbestemmelsene legger føringer for maksimal grunnflate og maksimal gesimshøyde. Arealet er inkludert garasje/parkering som kan settes opp i tomtegrense mot nabo/kjedes mot naboen sin bolig.

Sted: Tesliåsen, Trondheim
Byggherre: Fortuna utbyggingsselskap
Status: Utvikling av prototype 2013