Selberg Arkitekter

God arkitektur skapes i fellesskap. Som arkitekt er det derfor inspirerende og lærerikt å jobbe i et tverrfaglig miljø hvor gode prosjekter blir til i tett dialog med andre faggrupperKristin Munkeby Forbord

Kristin Munkeby Forbord

Kristin er utdannet arkitekt ved NTNU i Trondheim og Hochschule Luzern i Sveits, med eksamen fra 2017. Hun har tidligere jobbet hos Praksis arkitekter AS og startet hos Selberg Arkitekter i september 2020.

Hun har erfaring med både offentlige og private prosjekter, og har blant annet jobbet med kulturbygg, skolebygg, kontor- og universitetsbygg, næringsbygg, boliger og hytter. Hun har vært involvert i ulike faser av prosjektene, alt fra skisseprosjekter og mulighetsstudier til utarbeidelse av detaljprosjekt og arbeidstegninger.

I masteroppgaven studerte hun et område i sentrum av Lillehammer med historisk bebyggelse fra 1800-tallet, i tilknytning til gågata. Her så hun på hvordan dette området kunne utvikles i framtiden, samtidig som det karakteristiske ved området ble tatt vare på. Både de store, overordnede grepene og undersøkelser ned i detalj ble viktig for å se helheten i oppgaven.

Kristin har god erfaring med flere ulike 3D-modelleringsverktøy og programmer for prosjektering, tegningsproduksjon og visualisering. I tillegg til bruk av skisser og modeller som grunnlag for å diskutere og vurdere ulike løsninger, har hun god kompetanse med programmer for grafisk bearbeiding og illustrering av prosjekter.