Selberg Arkitekter

Landskap

Landskapsarkitektene i Selberg Arkitekter har bred erfaring innenfor planlegging og prosjektering av alle typer landskapsprosjekt i Trondheim, fra store offentlige anlegg til små gårdsrom og private hager. Vi jobber på alle plannivå, fra utredninger og overordnet planlegging til arbeidstegninger på byggeplannivå.

Tilnærming
Våre landskapsarkitekter i Trondheim står for helhetlige løsninger med vekt på enkelt formspråk. Rene former og logiske linjeføringer skal skape anlegg som er attraktive og lett orienterbare. Anleggets funksjon og bruk er basisen for all utforming, og materialer og tekniske løsninger skal tilpasses bruk og framtidig vedlikehold. Vi legger stor vekt på universell utforming i våre løsninger og integrerer dette tidlig i planprosessen.

Miljø
Vi ser det som et overordnet mål å ha en økologisk profil i vår prosjektering. Vi har gjennom flere prosjekter jobbet detaljert med bl.a. lokal overvannshåndtering, biologisk mangfold og gjenbruk av stedlige ressurser. Oppdatering på nye anleggsmetoder og produkter er en del av prosjekteringen.

Gruppeleder landskap

Neil Van Est

Mobil: 481 79 981
neil@selberg.no