Selberg Arkitekter

Tverrfaglig samarbeid skaper helhetlige løsninger som kommer alle til gode!Linda Dahle

Linda Dahle

Linda startet sin karriere som rådgiver i det private, før hun i 2000 gikk over til det offentlige og ble ansatt ved byggesakskontoret i Trondheim kommune. Hun var ansatt der i sju år før hun gikk tilbake til det private markedet og ble ansatt hos Selberg Arkitektkontor.

Som prosjektmedarbeider har Linda erfaring med reguleringsplaner for bolig- og næringsområder, offentlige bygg og veganlegg. Hun har også hatt ansvaret for ansvarlig søkerfunksjon i mange prosjekter, fra totalentrepriser til små private prosjekt. Dette inkluderer alt fra industri, skolebygg, hotell, næringsbygg, varehus, helsebygg til boliger og fritidsboliger. 

Arealplanlegger Prosjektmedarbeider
Kontakt Mobil: 909 62 343 linda@selberg.no