Selberg Arkitekter

Hos Selberg Arkitekter er jeg en del av et fellesskap som har en forståelse av hva som skal til for å utvikle et faglig miljø som skaper gode prosjekter. For meg gir den tverrfaglige arbeidsformen en ekstra dimensjon ved å utfordre min arkitektfaglige innfallsvinkel. Mette Putz

Mette Putz

Mette er sivilarkitekt med utdanning fra Arkitekthøyskolen i Bergen. Hun begynte sin arbeidskarriere som prosjektmedarbeider hos utstillingsarkitekt Claudia Schneider-Esleben i Tyskland, og med utvikling av logistikk og kundeflyt hos IKEA Hamburg.

Tilbake i Trondheim ble Mette ansatt ved arkitektkontoret Arnstad/Heggenhougen/Hage der fokus var skolebygg, boliger, samt helse- og omsorgsboliger. Her fikk hun god erfaring med prosjektering og gjennomføring av store prosjekter.

I 1998 søkte Mette nye utfordringer som overarkitekt ved byggesakskontoret i Trondheim, med hovedvekt på byggesaker i Midtbyen. Etter spennende år med fokus på god byutvikling, søkte hun seg over til et mer overordnet nasjonalt nivå, og ble i 2005 seniorrådgiver i Husbanken. Arbeidsoppgavene omhandlet strategisk arbeid som nettverksbygging, arkitektkonkurranser og juryering, samt prosess- og prosjektutvikling mot kommuner og private utbyggere.

I 2007 ble Mette ansatt ved Selberg Arkitektkontor som arkitekt og gruppeleder for arkitektgruppa. Erfaringene fra denne tiden har i tillegg til å være gruppeleder med ansvar for faglig ledelse, personal og økonomi, vært å jobbe med prosjekter innenfor kontor- og næringsbygg, industri, studentboliger, skolebygg, boliger, fritidsboliger og helsebygg, og da i hovedsak som ansvarlig arkitekt.

Mette har ved siden av hele yrkeskarrieren drevet sitt eget arkitektkontor, SAFT, der hun har prosjektert boliger og fritidsboliger for private kunder.

Mette var daglig leder for firmaet fra 1. oktober 2014 til 31. august 2023.

Sivilarkitekt MNAL Gruppeleder - ARK
Kontakt Mobil: 922 23 029 mette@selberg.no