Selberg Arkitekter

Vi har kundens ønsker og forventninger i fokus og streber alltid etter å finne den optimale løsningen. Vår arbeidsmetodikk innebærer å involvere hverandres kompetanse i en tidlig fase - det er her de innovative løsningene dyrkes og merverdi for kunden skapes.Neil Van Est

Neil Van Est

Neil er landskapsarkitekt med utdanning fra University of Canberra med eksamen fra 1997. Han jobbet i Australia hos Peter Glass & Associates (1997-1998) og Sutherland Shire Council (1998-2001). Erfaringen derifra omfatter utforming av lokale og regionale parker, planteplaner for kunstig anlagte våtmarksområder (estuar og ferskvann), gateopprustningsprosjekter og utomhusplaner for næringsområder, gårdsanlegg og eksklusive privatboliger med svømmebasseng.

Han flyttet til Norge i 2001 hvor han ble ansatt i Selberg Arkitektkontor (nå tegn_3) som gruppeleder og var bl. a. prosjektleder for prosjektering av Skansen park. Som landskapsarkitekt i Selberg Arkitekter er han også gruppeleder.

Neil besitter bred kompetanse på prosjektering fra en lang rekke landskapsprosjekt og har erfaring med prosjektering på alle nivåer fra skisseplaner til ferdige byggetegninger, samt prosjekteringsledelse på store flerfaglige prosjekt og byggeoppfølging. Han er bl. a. prosjektansvarlig for utomhusarbeider på Lerkendal hotell og kongress og Aker Solutions hovedkontoret i Stavanger.

Erfaring ellers består av prosjektering av offentlige anlegg, boligområder, parker, veianlegg, byrom, plasser og anlegg for kontor/industri mm. Han har spisskompetanse innen skoler (barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler) og barnehager.

Annen kompetanse inkluderer erfaring som hageekspert og anleggsgartner.

Landskapsarkitekt MNLA Gruppeleder - LARK
Kontakt Mobil: 481 79 981 neil@selberg.no