Selberg Arkitekter

Åpning av ny gågate

27. november 2014 var det høytidelig åpning av den nye gågata i Thomas Angells gate i Midtbyen, med korsang og snorklipping ved varaordfører Knut Fagerbakke. Selberg Arkitekter har vært hovedkonsulent for opparbeiding av den nye gågata på vegne av Trondheim kommune.

Vestre del av Thomas Angells gate har vært forbeholdt myke trafikanter helt siden 1960-tallet, og nå er også den 127 meter lange strekningen øst for Nordre innlemmet som bilfri promenadegate. Vi håper at den nye gata vil legge til rette for et myldrende byliv!