Selberg Arkitekter

Kunngjøring: Åpent møte angående regulering Elgesetergate 21

Det blir avholdt åpent møte angående regulering av Elgesetergate 21 3.september kl 18.00 i Elgesetergate 21, 1.etg.

Selberg Arkitekter informerer vedrørende plan for bolig- og næringsutvikling på tomten.