Selberg Arkitekter

Lederskifte i Selberg Arkitekter

Fra pressemeldingen:

Mette Pütz overtar etter Knut Selberg

Mette Pütz overtar som daglig leder i Selberg Arkitekter AS etter Knut Selberg, som har ledet selskapet siden etableringen i 2010. Ifølge Knut Selberg skal lederskiftet bidra til at arkitektkontoret blir et av Trondheims ledende selskap innen plan – arkitektur – landskap.

Framtidsrettet
- Lederskiftet er et ledd i en framtidsrettet satsing. Vi utvikler kontoret og slipper nye krefter til, sier avtroppende leder Knut Selberg. Han vil fortsatt ha en aktiv rolle i selskapet, ikke minst ut mot markedet.

- Vi leverer prosjekter med høy faglig kvalitet og har sunn drift, samt er godt rustet for framtiden, sier Knut Selberg, som ser fram til å kunne bruke enda mer tid på faget og kundene. 

Påtroppende leder Mette Pütz er utdannet sivilarkitekt og har vært ansatt i Selberg Arkitekter siden starten i 2010. Hun har samarbeidet med Knut Selberg siden 2007. Hun har lang erfaring fra offentlig og privat virksomhet og har jobbet mye med bl.a. nærings - og boligbygging. Siden starten i Selberg har hun hatt lederansvaret for arkitektene. Som en av gründerne fra 2010 har hun god erfaring med strategisk arbeid og utvikling av et tverrfaglig fagmiljø. Hun har de egenskapene som trengs for å lede Selberg Arkitekter inn i en ny tid.

«Selberg Arkitekter 2.0»
- Dette grepet fire år etter etableringen kaller vi for «Selberg Arkitekter 2.0», sier Mette Pütz. Det vil bli starten på en videreutvikling og profesjonalisering av den tverrfaglige konstellasjonen bestående av plan, arkitektur og landskap der arkitekturvirksomheten skal ha særlig fokus og bli en strategisk viktig spydspiss.

Siden 1980
Knut Selberg har drevet egen arkitektpraksis i Trondheim siden 1980. Fra 1996 til 2010 tilbød Selbergs arkitektkontor sine tjenester som en del av Reinertsen AS. Knut Selberg er tidligere professor 1 i veg- og trafikkmiljø ved NTNU.