Selberg Arkitekter

Mette i Arkitektnytt

I siste utgave av Arkitektnytt ble Mette intervjuet i forbindelse med kontorets lederskifte.

Mette overtar som kjent rollen som daglig leder etter Knut, som har ledet kontoret siden etableringen i 2010. Lederskiftet skal bidra til at vi blir et av Trondheims ledende selskap innen plan – arkitektur – landskap. Lederskiftet vil bli starten på en videreutvikling og profesjonalisering av den tverrfaglige konstellasjonen bestående av plan, arkitektur og landskap der arkitekturvirksomheten skal ha særlig fokus og bli en strategisk viktig spydspiss.