Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn av detaljregulering for lagerbru over Landbruksvegen

Forslag til detaljregulering for lagerbru over Landbruksvegen ble 12.01.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for en helautomatisert varebro mellom IKEAs varehus og nytt lager på Tungavegen 26. Lageret og broen vil være en del av et pilotprosjekt for IKEA globalt og er en storsatsning for IKEA Norge.

Det nye lagerbygget er under oppføring. Det vil være et varemottak hvor det blir fraktet varer mellom varehuset og det nye lageret. Lagerbygget vil fungere som et bufferlager for varehuset, samt lager for varer som skal plukkes. Varene til varehuset, samt kundeordre, vil bli fraktet på transportbånd i broen til varehuset. Det eksisterende varehuset vil ha funksjoner som i dag. De kunderettede funksjonene vil fremdeles befinne seg der.

Broen vil være cirka 5 meter bred, 5 meter høy, og 55 meter lang. Broen er foreslått utformet med glassvegger, slik at det vil være mulig for kunder å se IKEAs teknologiske nyvinninger i aksjon.

Planforslaget med vedlegg, vedtak og saksframstilling kan lastes ned på Trondheim kommunes nettside her.

Merknader kan fylles ut på kommunens nettside. Merknadsfrist er satt til 04.03.2017.