Selberg Arkitekter

Vedtatt detaljregulering for Nautøyene

Kommunestyret i Herøy kommune vedtok i møte den 27.10.2015 detaljregulering for Nautøya. Planen legger blant annet til rette for ca. 100 fritidsboliger organisert rundt tun og veinett, tilknyttet et «marint opplevelsessenter» med ca. 30 utleiehytter/rorbuer, serviceanlegg og småbåtanlegg.

Servicesenteret er planlagt som selve tyngdepunktet og «hjertet» på Nautøya, og er tenkt som base for den lokale reiselivsbedriften Seløy Kystferie sin virksomhet.