Selberg Arkitekter

FORRETNINGSIDÉ

Selberg Arkitekter i Trondheim skal skape innovative prosjekter ved å utnytte synergieffektene i et tverrfaglig miljø. Prosjektene skal være et svar på fremtidige muligheter og utfordringer, alltid med basis i oppsamlet erfaring og med tanke på gjennomførbarhet og realisme. Selberg Arkitekter skal være et medarbeidereid foretak og en tydelig merkevare som står for kvalitet, raushet, entusiasme og kreativitet.

HELHETLIG METODE

Selberg Arkitekter tilbyr en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til fagområdene plan, arkitektur og landskapsarkitektur. Vi har god erfaring med å inkludere hele prosjekteringsgruppa i den helhetlige tankegangen. Vi arbeider konseptrettet, nyskapende og med fokus på kvalitet i alle ledd. Vår arbeidsmetode bidrar til langsiktig planlegging og optimalisering i tidligfasen, og sørger for kontinuitet gjennom hele prosessen som følge av vår helhetlige innfallsvinkel og faglige bredde.

TVERRFAGLIGHET

De tre fagmiljøene gir firmaet økt robusthet og fleksibilitet, og gjennom tett samarbeid øker gjensidig forståelse og produktkvalitet. Problemer løses i sammenheng; bygg møter landskap og det hele er en del av en større plan. Vi ønsker overlapp istedenfor avgrensing av ansvarsområder - det er i overlappen mellom fagene at det oppstår nye tanker! Tverrfaglighet er dessuten lønnsomt da nærheten mellom fagene minsker tidsforbruket. Vi har opparbeidet en ydmykhet overfor andre fag gjennom vår erfaring med reell intern og ekstern tverrfaglig prosjektering over lang tid.

KOMPETANSE

Selberg Arkitekter er et tverrfaglig kontor med fagområdene plan - arkitektur - landskap. Faggruppene er alle så store at de representerer et fagmiljø i seg selv, en forutsetning for kompetanseutvikling. Vi arbeider i alle faser og typer av prosjekt. Flerfaglighet kombinert med kjernekunnskap utløser nye grep og løsninger.


JOBB MED OSS

Vi er alltid på utkikk etter nye, dyktige medarbeidere! Nøl derfor ikke med å ta kontakt med gruppeleder selv om det ikke ligger noen stillingsannonse ute.


Miljøfyrtårn sertifisert arkitekt trondheim

Miljøfyrtårn

Vi er miljøsertifisert. Les mer her.

Grønt punkt sertifisert

Grønt Punkt

Vi er også sertifisert av Grønt Punkt. Les mer her.

Sykkelvennlig arbeidsplass

Vi er med i "sykkelvennlig arbeidsplass". Les mer her.

Offentlig godkjent arkitekt Trondheim

Offentlig godkjenning

Selberg Arkitekter er sentralt godkjent for ansvarsrett. Les mer her.

Medlem av arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene

Selberg Arkitekter AS er medlem av Arkitektbedriftene - næringsorganisasjonen for praktiserende arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter i Norge. Les mer her.


aas-jakobsen      Vianova logo

Nettverk

Selberg Arkitekter er samlokalisert med ViaNova Trondheim og Aas-Jakobsen Trondheim. Sammen utgjør vi et bredt flerfaglig miljø. Vårt samarbeid med andre er uansett basert på kundens ønsker og prosjektets beste, og samlokaliseringen er et ikke eksklusivt samarbeid. 

Bruinspeksjon, arkitekter i trondheim

Bruinspeksjon

Bruinspeksjon og -rehabilitering er et betydelig markedsområde i et land med 17000 bruer. Vi tilbyr arkitekttjenester på dette området i tett samarbeid med Siv.Ing. Arne Mathias Selberg. Firmaet er spesialist på inspeksjoner av alle typer bruer. Les mer her.


Masterplan logo

Masterplan

Det fundamentale i en masterplan er det helhetlige konsept, og de langsiktige strategiske føringene for utvikling. En masterplan er et begrep og ikke en plan etter Plan- og bygningsloven.

Masterplan er et eget nettsted eid og drevet av Knut Selberg. Nettstedet inneholder foredrag, artikler, videoer og intervjuer av og med Knut Selberg. Nettstedet fokuserer på ulike aspekter ved overordnet planlegging - masterplanlegging. Les mer her.