Selberg Arkitekter

Fellesprosjektet Olav Duun VGS

Reguleringsplanen er en del av et Fellesprosjekt mellom Trøndelag Fylkeskommune og Namsos kommune om samlokalisering av ny VGS og flere offentlige/kommunale funksjoner.

Planen er relativt fleksibel utformet for å åpne for flere mulige løsninger i den pågående arkitektkonkurransen som følger planarbeidet. Reguleringsplanen setter de viktigste rammene, og er utarbeidet parallelt med, og på premissene til den nå vedtatte områdeplanen for Namsos sentrum, av 25.05.23.

Planen legger opp til en utvidelse av Namsos sentrum østover, over den tidligere Nexans-tomta. Den følger eksisterende kvartalsstruktur, noe som krever en omlegging av veinettet i og rundt planområdet. Planlagt tiltak er i hovedsak ny Olav Duun videregående skole, samt flere kommunale funksjoner innen blant annet kultur. Et sentralt mål med planen er å åpne nye deler av byen mot sjøen, og sikre tilgjengelighet og attraktive byrom for alle.

Sted: Namsos, Namsos kommune
Tiltakshaver: Trøndelag Fylkeskommune og Namsos kommune
Status: Reguleringsplan under behandling

Fagområde

Kategori

  • By- og stedsforming
  • Planprosesser
  • Skole og barnehage