Selberg Arkitekter

Frøya kultur- og kompetansesenter

Konkurranse i samarbeid med Arkitektkontoret Kvadrat. Kulturhus, kulturskole og videregående skole samlet i ett felles bygg (totalt ca 4000 m2).

Ukjent objektUtgangspunktet er tre hovedvolum med mellomliggende glasspalter i siktaksene som danner en “kulturgate” og en “skolegate”. Hovedadkomst og adkomst på bru fra eksisterende skole er lagt i aksene. Volumet mot sør, nærmest sentrum, er kulturdelen og den mest offentlige delen av anlegget. Volumet mot nord er skoledelen og midtvolumet inneholder fellesfunksjoner som kino/auditorium, kantine og administrasjon. Sambruk av arealer og funksjoner gjør at anlegget også brukes på tvers av dette. Prosjektets hovedgrep er å knytte kulturdelen og skoledelen sammen i et felles torg (hjerterom).

Hovedvolumene er bearbeidet med sprang i ytterfasaden og med utskjæringer for utsikt, lys og romlig åpenhet. Variasjon i fasaden oppnås ved at det er større felter der hovedmaterialet er erstattet med glass i kombinasjon med andre materialer. Glasspaltene mellom hovedvolumene bidrar til trekke landskapsrommet gjennom bygget slik at det er god kontakt med bakkeplan både mot forplass og mot sjøen.

Sted: Sistranda, Frøya
Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune/Frøya kommune
Status: Konkurranse 2011