Selberg Arkitekter

Hageplan Njardarvollen

Huset er bygget i ca 1960 i funkis-stil, og oppdragsgiver ønsket noe ombygging av deler av huset og ny carport, samt en hageplan.


Landskapsarkitekten utarbeidet to alternative hageplaner, den ene med et organisk formspråk og den andre med et mer geometrisk/rettvinklet formspråk. Oppdragsgiver ønsket å gå videre med hageplanen med geometrisk/rettvinklet formspråk. Hageplanen viser ny hagestue og nytt drivhus, gode adkomster, skjermet sitteplass og et vakkert vannspeil i hagen. Hagen er også supplert med frodig beplanting og stemningsfull belysning.  

Sted: Trondheim kommune
Oppdragsgiver: Private personer
Status: Forprosjekt. Grunnlag for anleggsgartner til bygging av privathage.

Fagområde

Kategori

  • Privathager