Selberg Arkitekter

Hårstad Minde, felt B4

Hårstad Minde felt B4 er en del av et større boligområde på Tiller i Trondheim. Selberg Arkitekter har tidligere utarbeidet reguleringsplanen for alle de fire delfeltene der det ble lagt til rette for til sammen 195 boliger. Felt B4 er det første av delfeltene som er rammegodkjent.

Prosjektet består av en leilighetsblokk i 4 etasjer over parkeringskjeller. Den interne infrastrukturen i prosjektet er løst med en variasjon av svalgang og trapperom og sikrer et rasjonelt byggeri. Dette gir samtidig rom for en variasjon i bygningsvolumet og ulike leilighetsstørrelser. Prosjektet er planlagt utført med varm trekledning som hovedmateriale med innslag av hvit puss.

Det var en viktig premiss å gi alle leilighetene privat sørvendt terrasse. I tillegg opparbeides felles uteområde på sør- og nordsiden av bygget som knyttes mot felles grøntområder med gang- og sykkelvei.  

Sted: Tiller, Trondheim
Byggherre: Nils Uhlin Hansens AS
Status: Godkjent rammesøknad