Selberg Arkitekter

Heimdal stasjonsby

På oppdrag fra Selvaag Bolig har Selberg Arkitekter bistått med landskapsarkitekturfaglig bistad til utforming av et offentlig uteareal for Trondheim kommune i tilknytning til Heimdal stasjonsby, like ved Heimdal Stasjon.

Prosjektet er et boligprosjekt med 84 boenheter fordelt på tre bygg, med privat og offentlig uteareal. Det offentlige utearealet som vi i Selberg Arkitekter AS har tegnet inneholder soner både for lek, aktivitet, trening, opphold og rekreasjon, og glir sømløst over i det private utearealet mellom byggene, slik at det oppfattes som en helhet. 

Konseptet for parken er en myk, frodig og organisk park med flere funksjoner for aktivitet og rekreasjon. Plantebruk i skråninger og i overganger gjør utearealet grønt og frodig, og livet mellom husene blir et godt sted å være. Alt utstyr og elementer i parken er levert fra leverandør som er bevisst FNs bærekraftsmål.

Fargebruken tar igjen fargene i fasadene, og knytter utearealet tettere sammen med bygningene. Heimdal Stasjons Park utgjør et nytt, hyggelig, offentlig tilbud for alle beboere og andre brukere i bydelen.

Sted: Heimdal, Trondheim
Byggherre: Selvaag Bolig
Status: Høsten 2018

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • Parker og idrett