Selberg Arkitekter

Lade Allé 65

Selberg Arkitekter AS har vært ansvarlig landskapsarkitekt på prosjektering av utomhusanlegg for boligprosjektet Lade
alle 65.

Selberg har utarbeidet tegninger til rammesøknad til Trondheim Kommune på vegne av Selvaag Bolig AS.
Arbeidet har vært i samarbeid med Arcasa Akiteketer, Via NovaTrondheim og Brekke og Strand.

Utomhusanleggets konsept er et mykt,bølgende, grønt landskap som knytter boligene sammen med området rundt, og danner naturlige ganglinjer og gode adkomstsoner til boligene. Utomhusanlegget inneholder et felles parkområde/nærmiljøanlegg samt private hager på bakkeplan. Den sentrale plassen i utomhusanlegget består av lekeutstyr og benker. Det er planlagt benker med organisk form som følger parallellt med ganglinjenes kurvatur. Det er planlagt stemningsfull lyssetting av uteanlegget både med master langs den sentrale ganglinjen og pullerter langs gangvegene og inne i parkområdet.

Foto: Eirik Vatne
Illustrasjoner: Arcasa Arkitekter

Sted: Lade, Trondheim kommune
Byggherre: Selvaag Bolig AS
Status: Ferdigstilt 2019

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter