Selberg Arkitekter

Ladebekken 21/56

Ladebekken 21/56 er et boligprosjekt ved nye Lilleby i Trondheim bestående av 64 leiligheter og uteområder med ulik karrakter. Prosjektet har en tydelig bærekraftsprofil med mål om BREEAM-NOR v6.0 Very Good med særlig fokus på det grønne og forbedring av biologisk mangfold på tomta.

Vi har jobbet tverrfaglig der våre arkitekter og landskapsarkitekter har prosjektert både bygget og uteområdene, og plangruppa har utarbeidet plandokumentene. Det er planlagt oppgradering av eksisterende gang- og sykkelforbinnelse mellom Lade og Lilleby, samt hyggelige uteområder for opphold og rekreasjon. Det er lagt stor vekt på denne aksen nord for Dakotaparken som en forlengelse av grøntdraget på Lilleby for å dra ned skalaen til det menneskelige. Her vil det bli trygge bevegelseslinjer for myke trafikkanter og en grønn oppholdssone for bydelen som defineres av et lite bygg med åpen fasade, fellesrom og hagestue for beboerne.

Uteanlegget til beboerne er noe mer skjermet fra Ladebekken og består av benker og bord, lekeområder, bærbusker, frukttrær, samt en stemningsfull belysning. Det er planlagt felles takhage og en vakker, felles hagestue for dyrking, arrangement og tilfeldige møter. Parkering, sykkelmekking og fellesrom er i sokkel ut mot Ladebekken.  Tomta har store terrengforskjeller, og der det blir nødvendig med støttemurer skal disse gjøres visuelt mindre ved bruk av terrengforming, beplantning og trespiler.

Bygget er tredelt og har 7, 5 og 8 etasjer. Denne tredelinga forsterkes med ulik farge- og materialbruk og knytter prosjektet mot formspråket på Lilleby. Sprang i fasaden og bruk av trespiler på balkonger og rømningstrapper gir en variert bygningskropp. Det er god variasjon i leilighetsstørrelser, der alle har romslige balkonger, lys og utsyn. Fjernvirkninger har vært viktig i prosessen for å finne riktig form mot herregårdslandskapet på Lade.

Sted: Trondheim
Tiltakshaver: NORDR AS
Status: Reguleringsplan under utarbeidelse