Selberg Arkitekter

Powerhouse studentboliger Moholt

På vegne av tiltakshaver Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) er Selberg Arkitekter engasjert for å utarbeide deltajregulering for del av studentbyen Moholdt, gnr. 54. bnr. 52 og 80.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for å kunne etablere innovative og klimavennlige studentboliger etter Powerhouse Paris Proof standard på Moholt i Trondheim.

Snøhetta har utarbeidet mulighetsstudie på vegne av Sit. Mulighetsstudien viser 12 punkthus plassert fritt i landskapet.

Utfordringene vil være hensyn til nabobebyggelse, støy og støv, samt å i vare ta kulturminne innenfor planområdet.

Prosjektet skal løses gjennom tett samarbeid med Sit, Snøhetta og Skanska.

Sted: Moholt, Trondheim
Tiltakshaver: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (sit)
Status: Pågående planarbeid

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • By- og stedsforming
  • Fortettingsprosjekt
  • Planprosesser