Selberg Arkitekter

Terminalbygg Aksdal

I forbindelse med omlegging av krysset mellom E39 og E134 ved Aksdal i Tysvær kommune i Rogaland, har Selberg Arkitekter vært ansvarlig innen fagområdene arkitektur og landskap for prosjektering av nytt terminabygg med tilhørende anlegg.

Prosjektet er tegnet fra skisseprosjekt og frem til detaljprosjektering med oppfølging i byggetiden.

Prosjektet omfatter forprosjekt og detaljprosjektering av nytt venterom, offentlige toalett, overdekket venteareal, sykkelparkering og leskur. Hovedgrepet er et stramt og presist formspråk med den skrående takflaten som følger eksisterende terreng. På den måten fungerer i praksis takflaten som en stor renne som samler regnvann slik at vann fra tak føres ned på samme side før det renner nedover en gavlvegg i cortenstål der alt samles i et regnbed.

I prosjektet er det vektlagt solide materialer som står seg godt og en oversiktlig planløsning. Vinduskarmer og dører til venterom er utført i eik. Det samme er den langsgående spilehimlingen som er i høvlet, ubehandlet kjerneved. På bl.a toalettene vises eksponert betong der det er benyttet bordforskaling. Venterom og leskur er tegnet for å gi godt utsyn til kommende og gående busser. Sykkelparkering er dimensjonert for å kunne omgjøres til sykkelhotell dersom behovet oppstår. Vandalsikre løsninger har vært prioritert fra start, og det er jobbet mye med gode løsninger som ivaretar estetiske så vel som driftsmessige hensyn.  

Foto: Simen Bie Malde og Dommersnes og Larsen AS

Sted: Tysvær kommune, Rogaland
Byggherre: Statens Vegvesen
Status: Åpnet 1.nov 2019