Selberg Arkitekter

Trøåsen boligområde

På en høyde over Klæbu er det planlagt et stort nytt boligområde med barnehage og kollektivholdeplass. Vi jobber nå med byggemelding og detaljprosjektering av de 69 første boligene på Trøåsen.

På Trøåsen har vi fokusert på mangfold og variasjon for å skape en spennende liten landsby i det grønne. Her er det alt fra større eneboliger til arealeffektive rekkehus og leiligheter som gir mange muligheter og en variert beboergruppe. At et nabolag består av folk i ulike livssituasjoner og interesser gir verdi, stabilitet og mulighet for å bo der lenge.

Arkitekturen er moderne, samtidig som den har innslag av det tradisjonelle. En kombinasjon av saltak med mulighet for solceller og hus med flate, grønne tak og takterrasser gir området en spennende karakter. Vi har hatt stort fokus på farger og variasjon i fasadene. Trøåsen skal lyse opp grå høstdager med en fargerik, men smakfull palett. Vi mener at farger er viktig i nye bomiljø for å skape identitet og glede.

Det har vært viktig for oss å tenke på hvordan gateløpene fremstår for gående. Parkering gjemmes bort i carporter «inni» eneboligene og i felles p-kjeller. Gatene skal være romslige og grønne, men samtidig intime nok til at de blir hyggelige å gå i. Gode forbindelser for gående og syklende er viktig for å gi liv til området, og stier og gangveger slynger seg mellom hus og lekeplasser.

I det store sentrale uterommet ved nærlekeplassen vil det bli variert vegetasjon, frukttrær og bærbusker. Frodige regnbed tar seg av regnvannet på en estetisk måte. Det planlegges en felles hagestue der man kan møtes, ha fester og dyrke noe sammen. Sammen med lekeapparater og ulike sittegrupper er det gode muligheter for å møtes og bli kjent med naboen.

Vi har arbeidet sammen med utbygger for å tenke bærekraft tidlig i prosessen. Bruk av tre som byggemateriale, mulighet for grønne tak og solceller samt jordvarme til vannbåren oppvarming. Sosial bærekraft ivaretas med felleshus, muligheter for felles dyrking og boliger for alle livssituasjoner der arkitekturen ikke umiddelbart avslører om boligen er en mindre leilighet eller et rekkehus.

 

Sted: Klæbu, Trondheim
Tiltakshaver: HAW Eiendom og Trøåsen Nors AS
Status: Rammesøknad under behandling og detaljprosjektering