Selberg Arkitekter

Wilhelmsmyrvegen 4

Oppdragsgiver ønsket at vi skulle undersøke muligheten til fortetting av sin tomt i Wilhelmsmyrveien 4. Eiendommen ligger i et etablert boligområde på Heimdal med eneboliger på store tomter.

Tomten er en romslig eneboligtomt som henvender seg mot sør. Det er gode solforhold og den ligger i en stille gate. Det er i reguleringsplanen åpnet for fortetting av boligtomtene i området.

Det ble i prosjektet viktig å lage et anlegg som tar innover seg eksisterende bygningsstruktur som en tilpasning til området. Det ble derfor foreslått to bygningsvolumer, der den ene forholder seg til omkringliggende plassering av bygninger langs vei. Volumet i bakkant er plassert lengst mulig mot nabogrensen for å i størst mulig grad beholde det grønne rommet på hagesiden av tomta. Parkering legges i det nord-østlige hjørnet av tomten slik at det frigis plass til uteareal for beboere der solforholdene er best.

Prosjektet består til sammen av 7 selveierleiligheter fordelt over de to bygningsvolumene. Alle leilighetene har tilhørende utearal med gode solforhold, enten på terreng eller terrasse tilknyttet boligen. I planløsningen har det vært vektlagt arealeffektivitet, følelsen av romslighet og gode lysforhold.

Sted: Heimdal, Trondheim
Byggherre: Wilhelmsmyrveien 4 AS
Status: Ferdigstilt 2018