Selberg Arkitekter

Ysterhagaen barnehage

Selberg Arkitekter AS er, sammen med Prosjektutvikling Midt-Norge AS, engasjert av Røros kommune for å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for Ysterhagaen barnehage.

Målsetting for prosjektet er blant annet å bygge moderne og fremtidsrettede barnehager som legger til rette for høy faglig kvalitet og effektiv drift. Prosjektet skal gi godt tilrettelagte lokaler som gjør arbeidshverdagen effektiv og inviterer til samspill med barna.

Ysterhagaen barnehage skal ha seks avdelinger hvorav en er samisk avdeling. Samtidig som det legges tilrette for ny barnehage skal trafikksikker adkomst sikres. Barnehagen ligger i et verdensarvområde, og det ble derfor satt krav om konsekvensutredning for dette temaet i tillegg til landskap.

Sted: Røros, Røros kommune
Tiltakshaver: Røros kommune
Status: Detaljreguleringsplan under behandling