Selberg Arkitekter

Som landskapsarkitekt er det veldig tilfredsstillende å få være med helt fra startfasen i prosjektene. Det at alle fag involveres tidlig gjør at vi i fellesskap finner kreative, gode og gjennomførbare løsninger og ikke minst at alle får et eierskap til prosjektet.Anita van Est

Anita van Est

Anita er landskapsarkitekt fra Norges Landbrukshøgskole på Ås, ferdig i 1996. Hun har tidligere jobbet hos Asplan Viak i Sandvika, Context Landscape Design og Powertex Consultants Pty Ltd. i Sydney, Australia og hos Selberg Arkitektkontor (nå tegn_3) i Trondheim. Hun har vært medarbeider og partner i Selberg Arkitekter siden oppstarten i 2010.

Gjennom mange års praksis som landskapsarkitekt har hun opparbeidet en betydelig erfaring når det gjelder prosjektering og oppfølging av ulike type prosjekter. Hun har jobbet med hele spekteret av oppgaver på alle nivåer fra skisseprosjekt til ferdige byggetegninger og byggeoppfølging. Prosjektene omfatter barnehager, skoler, boligområder, leilighets- og forretningsbygg, offentlige bygg, reguleringsplaner og veg- og gateanlegg.

De siste årene har hun jobbet mye med vegprosjektering og har siden 2011 vært disiplinleder på landskap og ark på E6 Sør Klett - Sentervegen. Hun har også mye erfaring med 3D-modellering, samt utvikling av reguleringsplaner for boligområder i samarbeid med andre fag. Hun liker å jobbe i tverrfaglige team og i nært samarbeid med byggherre. I de siste årene har hennes rolle i prosjektene hovedsakelig vært som ansvarlig landskapsarkitekt og prosjektleder med ansvar for både fag, økonomi og kontrakter.