Selberg Arkitekter

Hos Selberg Arkitekter har vi et positivt og inspirerende miljø. Vi utvikler i fellesskap med byggherre gode individuelle løsninger på alle prosjekter, etter tett samarbeid mellom ulike faggrupper. Berit Dybvad

Berit Dybvad

Berit er utdannet landskapsarkitekt fra UMB på Ås, med eksamen fra 1993. Hun har bakgrunn fra Grindaker Landskapsarkitekter (1993-1999), Trondheim kommune (1999-2001), og Selberg Arkitektkontor fra 2001. Hun har vært medarbeider og partner i Selberg Arkitekter siden oppstarten i 2010.

Som landskapsarkitekt i Selberg Arkitekter har hun rollen som disiplinleder/medarbeider på store flerfaglige prosjekt, og dermed økonomisk og faglig ansvar. Hun har jobbet mye med by- og tettstedsutvikling og boligprosjektering. Hun har bred erfaring innen vei- og samferdselsprosjekt på alle nivå, fra overordnet planlegging til byggeplaner. Hun har også jobbet med prosjektering av industri, kontorbygg og kjøpesenter samt offentlige bygg som f.eks. kulturhus.

Etter bl.a. å ha vært engasjert i seks år med landskapsprosjektering på Miljøbyen Granåsen i Trondheim for Heimdal Bolig, har hun god kompetanse på boligplanlegging.

Videre har hun god erfaring med designprogram og visuelle veiledere for by/tettsted og veganlegg. De siste årene har hun utarbeidet formingsveiledere for flere veganlegg for Statens vegvesen.  Hun har jobbet med vegprosjekt fra overordnet nivå til detaljeringsfasen, og har bidratt med 3D-modellering av landskapsarbeider tilknyttet veganlegg.