Selberg Arkitekter

Hvor står vi og hvor bør vi gå? En god planprosess kan gi oss svaret! I denne prosessen knyttes kunnskap til handling gjennom utstrakt medvirkning og tverrfaglig samarbeid.Frøydis Aarnseth Aalbu

Frøydis Aarnseth Aalbu

Frøydis er utdannet sivilingeniør med fordypning i samferdsel og arealplanlegging. Etter endt utdanning i 1989 har hun jobbet både i statlig, kommunal og privat sektor. Hun startet i Statens vegvesen og har siden jobbet som rådgivende ingeniør, prosjektleder i Trondheim kommune og teknisk sjef i Skaun kommune. Hun har etterutdanning innen prosjektledelse, prosessledelse, teamutvikling, ledelse og strategi.

Hun har jobbet med reguleringsplaner for flere store samferdselsprosjekter, utført trafikkberegninger og støyberegninger, utarbeidet trafikksikkerhetsplaner, jobbet med stedsutvikling, mulighetsstudier områdeplaner og reguleringsplaner. Som kommunal prosjektleder har hun gjennomført offentlige anskaffelser, ledet planprosesser, forhandlet frem utbyggingsavtaler og skrevet saksfremlegg. Som enhetsleder hadde hun et bredt ansvarsområde som bl.a. omfattet landbruksforvaltning, plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, vann og avløp, veg og trafikksikkerhet i tillegg til gjennomføring av store byggeprosjekt hvor hun har deltatt i styringsgrupper og juryer. Hun har allsidig erfaring og kompetanse innen prosjekt- og prosessledelse, arealplanlegging og offentlig forvaltning.

Frøydis tiltrådte stillingen som daglig leder for firmaet 1. september 2023.

Daglig Leder Arealplanlegger Sivilingeniør
Kontakt Mobil: 976 91 398 froydis@selberg.no