Selberg Arkitekter

Arkitektur handler om å lage gode rom for liva våre. Materialitet, lys og proporsjoner må møte funksjon, økonomi, regelverk, konstruksjon og miljø. Det er denne kompleksiteten som gjer faget interessant, og tidleg tverrfagleg samarbeid er viktig for resultatet.Gunnhild Valle Tverdal

Gunnhild Valle Tverdal

Gunnhild er utdannet arkitekt ved NTNU i Trondheim, med fullført master i 2014. Hun har jobbet hos Pir II siden høsten 2014 og begynte hos Selberg i juni 2016. 

Hun har erfaring med alt fra større boligområder og næringsbygg til eneboliger og små hytter. Hun har fulgt prosjekter gjennom analyser og konseptutvikling, mulighetsstudier og regulering, prosjektering og detaljering. Hun har erfaring fra skoler og barnehager, samt omsorgsboliger, og hun var med på flere arkitektkonkurranser i løpet av tiden hos Pir II.

Masteroppgaven til Gunnhild gikk ut på å transformere en forlatt trafokiosk på en fjelltopp til utsiktstårn og nødbu. Hun hadde rollen som initiativtaker, prosjektleder, prosjekterende arkitekt og leder på byggeplassen. Gjennom dette arbeidet fikk Gunnhild tidlig erfaring med å gjennomføre et prosjekt fra ide til realisert bygg, og god forståelse for praktisk snekkerarbeid. Hun oppdaget verdien av samarbeid mellom fag og god kommunikasjon med kunde og brukere.

Gunnhild har erfaring i bruk av flere 3D-modelleringsverktøy, innen prosjektering, visualisering og tegningsproduksjon. Hun har god erfaring med grafisk fremstilling av prosjekter, ved hjelp av skisser, modeller, foto og digital bearbeidelse.