Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Klingavegen 2

Utvalg for plan i Namsos kommune vedtok i møte den 22.november å legge forslag til reguleringsplan Klingavegen 2 datert 03.11.2023 ut på høring og offentlig ettersyn.

Namsos kommune og Trøndelag fylkeskommune skal gjennom selskapet Klingavegen 2 samarbeide om en detaljregulering og oppføring av nytt bygg for Olav Duun videregående skole og andre offentlige funksjoner for Namsos kommune.

Nærmere informasjon finnes på kommunens side. Merknadsfrist er satt til 15.01.2024.