Selberg Arkitekter

Vedtatt detaljregulering for Stamnesøra

Kommunestyret i Alstahaug, Sandnessjøen, vedtok detaljregulering for Stamnesøra den 10.02.2016. Selberg Arkitekter AS har utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning for boligområde på Stamnesøra i Alstahaug kommune.

Planen tilrettelegger for boligområde med 3 leilighetsbygg med ca. 70 boenheter. Det har vært fokus på et helthetlig plangrep der de grønne forbindelsene, bl.a langs strandsonen, har vært viktig i prosjektet for å ivareta de landskapsmessige trekkene i området.

Les mer om prosjektet og se flere illustrasjoner her, og besøk kommunens nettside for annonsering her.