Selberg Arkitekter

Bohus Møbler

Utvidelse og ombygging av Bohus på Moholt. Eksisterende møbelhus og storsenter skulle oppgraderes og framstå som et nytt og moderne anlegg. Bygget har fått full tilgjengelighet og er tilrettelagt med universell utforming.

Et hovedfokus i prosjektet har vært å finne en god intern organisering med moderne og sammenhengende møbelutstillingsarealer. På bakgrunn av det er det etablert nye hovedinnganger og gangforbindelser som leder kunden naturlig rundt i møbelbutikken og i storsenteret.

Oppgradering av fasadeuttrykket har vært et annet fokusområde. Eksisterende anlegg var formmessig sammensatt og brokete. Konseptet har vært å gi bygget et helhetlig og moderne fasadeuttrykk.

Utearealet er tilrettelagt med tydelige adkomster og gangforbindelser til de ulike planene i senteret. 

Sted: Moholt, Trondheim
Byggherre: Bomøbler Eiendom AS
Status: Ferdigstilt 2013