Selberg Arkitekter

Lerkendal hotell og kongressenter

Utomhusplan og byggedetaljer til bygging av hotell og kongressenter på Lerkendal ved Lerkendal fotballstadion.

Hotellet er et høyhus på 75m og 20 etasjer som er bygget etter meget strenge miljø- og universell utformingskrav. Det er verdens mest energieffektive hotell. Kongressenteret har kapasitet til 1800 personer og er Norges største kurs- og konferansearena. Planen viser utforming av området med adkomst, oppholdssoner og trafikksoner.

Trafikkavvikling er et sentralt tema i dette prosjektet. Dette med basis i at fotballarrangement skaper mye trafikk før og etter kampen.

Planen søker å finne smidige trafikkløsninger for å unngå konflikter mellom myke og harde trafikanter og fordele trafikken på best mulig måte gjennom området.

Prosjektet er komplisert med mange nivåsprang og store parkeringsarealer under terreng som krever detaljerte bygningstekniske detaljer som vi var ansvarlig for å prosjektere.

Sted: Lerkendal, Trondheim
Byggherre: Lerkendal Invest AS
Status: Ferdigstilt 2014

Fagområde

Kategori

  • Kontor, næring og industri
  • Parker og idrett