Selberg Arkitekter

Lyngården

Lyngården er et topp moderne kontorbygg i 5 etasjer og signalbygg på Moholt langs Omkjøringsveien.

Bygget har passivhus standard og er Breeam sertifisert med «Very Good» klassifisering med energiklasse A. Selberg Arkitekter har vært ansvarlig LARK på prosjektering av utearealene i regi av NCC entreprenør. Arealet på framsiden av bygget har fått en parkmessig opparbeidelse med oppholdsarealer omringet av trær og plen. Gang- og kjørearealer er opparbeidet i betong med veksling mellom grå/svart og børstet/slipt betong og hvitt tilslag. En støttemur i svart betong med mønster i frilagt hvitt tilslag tar opp høydeforskjellen mellom parkeringsplassen og E6. Bruk av norsk sedum og blomstereng er et bevisst valg med tanke på biologisk mangfold og oppfyllelse av bærekraftsmål. Bygget har fått en flott lyssetting som ble nominert til Norsk Lyspris i 2019.  

Foto: Eirik Vatne

Sted: Moholt, Trondheim
Byggherre: KLP Eiendom
Status: Ferdigstilt 2019

Fagområde

Kategori

  • Kontor, næring og industri