Selberg Arkitekter

Nordland kunst- og filmfagskole

Selberg Arkitekter har tegnet ombyggingen av tidligere Aust-Lofoten videregående skole i Kabelvåg til nye Nordland kunst- og filmfagskole.

Bygget har blitt oppgradert energiøkonomisk og graden av universell utforming er økt. Prosjektet omfattet fasadeendring og innvendig ombygging av plan sokkel, plan 1. og 2.etasje. I nærheten av hovedinngang ble det etablert et nytt auditorium. I spesialrom som lydstudio, redigeringsrom og verksted er det gjort tiltak mht. lydisolasjon.

Totalt omfatter ombyggingen ca 2 500 m2. Kostnadsramme for hele prosjektet var satt til 37,0 millioner kroner inkl. mva. I dette tallet inngikk kostnadene for komplett bygg eks.utstyr.

Ombyggingsprosjektet stod ferdig våren 2017.

Sted: Kabelvåg, Nordland
Byggherre: Nordland Fylkeskommune
Status: Ferdigstilt 2017

Fagområde

Kategori

  • Kontor, næring og industri
  • Skole og barnehage