Selberg Arkitekter

Væretrøa Park

Væretrøa Park ligger på Ranheim, øst i Trondheim. Området ligger i forlengelsen av et eksisterende boligområde med skrående helling ned mot fjorden og vidstrakt utsikt. Selberg Arkitekter har tidligere regulert området til boligformål i 2 delfelt planlagt for leiligheter og rekkehus.

Felt B2 er første byggetrinn i området og består av 32 rekkehus av to ulike typer. På vegne av TOBB har Selberg Arkitekter vært ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende for utomhusanlegget, utarbeidet tegninger for husene til rammesøknad og salgstegninger av dette feltet.

Feltet består av rekker med 4-6 hus. Rommene mellom rekkene nyttes til felles uteområder med ulik karakter tilpasset ulike aldersgrupper. Uterommene inneholder romdannende og artsmangfoldig vegetasjon, lekeutstyr, sykkelparkering og møblering for felles opphold blant beboerne. Alle uteplassene er universelt utformet og har god plassering med gode solforhold og utsikt til fjorden. I tillegg er det lokal overvannshåndtering på de grønne uterommene.

Rekkehusene består av to ulike typer og varierer mellom 2 og 3 etasjer. Husene er orientert med en forhage mot inngangssiden og privat terrasse og balkong med henvendelse mot fjorden på motsatt side. Den største hustypen har i tillegg takterrasse på begge sider av huset. Husene er planlagt med bad og soverom i plan 0, mens plan 1 har en åpen planløsning med kjøkken og stue. Begge hustypene er tegnet med en alternativ planløsning slik at beboerne selv kan velge løsning som passer de best.

Det ble på bestilling fra oppdragsgiver laget en fargeplan for området. Fargepaletten består av 3 hovedfarger og bidrar til å gi variasjon og identitet til området samtidig som et helhetlig uttrykk sikres.

Illustrasjoner: Vizwork AS 

Sted: Ranheim, Trondheim
Byggherre: TOBB
Status: Ferdig