Selberg Arkitekter

Forbrenningsanlegg Klemetsrud

EGE2010 er en av Oslo kommunes største miljøsatsninger. Energigjenvinningsetaten utvidet bl.a. sitt anlegg på Klemetsrud med en ny ovnslinje.

Som et følgeoppdrag til utviklingen av det overordnede arkitektoniske konseptet for anlegget, samt formgivningen av bygningen til ovnslinje 3, ble vi engasjert som rådgiver for den kunstneriske utsmykningen av anlegget, herunder spesielt skorsteinene.

Reguleringsplanen inneholder en begrensning der det kun tillates ei pipe. Vi argumenterte for at to piper kunne anses som ett samlet anlegg ved optisk å binde skorsteinene sammen. Å unngå driftsstans ifm riving av eksisterende pipe medførte en betydelig kostnadsbesparelse. 

Formkonseptet for ovnshall 3 bygger på to skulpturer av Martin Øverbø Schulte (vår ansatt). Utsmykningsoppdraget omfattet fargesettingen av maskinkomponenter, samt valg av farget vindusglass. Videre bestemte vi materiale og utstrekningen av "båndet" som forbinder skorsteinene i toppen. Det er foreslått belysning av "båndet" som per i dag venter på finansiering.

Sted: Klemetsrud, Oslo
Byggherre: EGE Oslo
Status: Ferdigstilt 2011, belysning venter på finansiering

Fagområde

Kategori

  • Interiør og utsmykning
  • Kontor, næring og industri