Selberg Arkitekter

Universitetet i Stavanger

Selberg Arkitekter har hatt ansvar for detaljprosjekteringen av utomhusanlegget på det nye SV bygget ved Universitetet i Stavanger. Arkitekt for bygget er NUNO arkitektur, mens Vis-a-vi var utførende arkitekt i detalj- og byggefasen med HENT som utførende totalentreprenør og Statsbygg som oppdragsgiver.

Universitetet i Stavanger ligger på Ullandshaug, ca. 4,5 km fra Stavanger sentrum. Utomhusanlegget gjenspeiler renheten i den arkitektoniske linjeføringen i SV bygget, og organiserer rommet på en logisk og enkel måte gjennom bruk av robuste og nøysomme materialer. Et universitetsbygg trenger åpenhet rundt seg, og utformingen tilstreber å kunne tilby varierte romlige kvaliteter og oppholdsmuligheter.
En raus trapp fører deg opp til det sentrale rommet foran hovedinngangen, og fungerer samtidig som amfi for studentene. Strategisk plasserte lyselementer leder vei mot hovedinngangen og øker brukervennligheten gjennom døgnet og året.

Fotograf: Trond Isaksen/Statsbygg

Sted: Stavanger
Byggherre: Statsbygg
Status: Detaljprosjektering, ferdigstilt 2015


 

Fagområde

Kategori

  • Skole og barnehage