Selberg Arkitekter

Klett Energistasjon

Selberg Arkitekter AS har på vegne av ST1 stått for konseptutvikling, forprosjekt og detaljprosjekt på en ny energistasjon på Klett i Trondheim kommune. 

Anlegget er planlagt som et viktig knutepunkt mellom E6, E39 og Klett sentrum, for brukere av kollektivtilbud og for trafikanter og yrkessjåfører. Stasjonen følger prinsippene fra den tidligere utførte stasjonen på Tvedestrand – med fokus på el-ladepunkter, mattilbud og aktiv pause. Bærekraftig arkitektur og varierte grøntområder er vektlagt for å tilby et godt, helhetlig og fremtidsrettet knutepunkt på veganleggssiden.

Stasjonen består av butikkbygg, containergård, nettstasjon og vaskehall. Stasjonsbygget er oppført i stål og kledd med sandwich-elementer. Utenpå denne konstruksjonen er det montert en egen trefasade i lekter, som skal imitere trær som vokser mot himmelen. Denne spilestrukturen er gjennomgående for alle nye energistasjoner hos ST1, og er et viktig og tydelig formelement som bidrar til endring av den «typiske» bensinstasjonen – samtidig som konstruksjonen er bærekraftig og miljøvennlig.

I tillegg er det blitt lagt vekt på landskapsutforming med bl.a. lekeapparater, sittemuligheter og en hundeluftegård. I adkomstsonen til butikken er det bygget et elegant mønster av belegningsstein som tar igjen trespilene på veggene. Det er i tillegg montert permeable dekker for å håndtere overvann. Det er benyttet frodige trær som har en vakker årstidsvariasjon, og passer inn i det omkringliggende landskapet. Kollen med furutrær, som er lyssatt, er stemningsskapende. Prosjektet har også fått plass til et insektshotell, og omkring dette er vegetasjon omsorgsfullt utvalgt for å stimulere våre flyvende gjester. Uteanlegget tilfredsstiller krav til universell utforming.

Sted: Klett, Trondheim
Oppdragsgiver: ST1 Norge AS
Status: Ferdigstilt september 2021