Selberg Arkitekter

Leistad barnehage

Komplett prosjektering og byggeoppfølging til utomhusanlegg til ny barnehage med fem avdelinger på Brundalen, Trondheim. Barnehagen går over to plan og kjeller. Generalentreprisemodell med stor fokus på brukermedvirkning.

Konseptet tar utgangspunkt i historien om Ronja Røverdatter og utomhusanlegget byr på mange spennende aktiviteter og elementer basert på dette. Barna kan vandre rundt og oppdage røverborgen, ridderfestning, bjørnegrotten, villvettenes rede, rumpenissenes hus, glupafossen og selvfølgelig helvetesgapet som deler borgen (barnehagen) i to.

Det er lagt vekt på å skape godt definerte uterom rundt de tilbudte aktivitetene og tilrettelegge for aktiviteter på alle ferdighetsnivå.

Uteområdet har blitt sonedelt mht. de tre viktigste formålene: småbarn, storbarn og fellesareal. I tillegg ble det bak huset (mot nord med lite sol) lagt elementer som krever aktivitet som f.eks. ballbane, balanselementer osv.

Anlegget utformes etter prinsipper for universell utforming og løsninger er innarbeidet i prosjektet fra begynnelsen av. Dessuten er krav til brøyting ivaretatt. I utomhusanlegget blir det også integrert et kunstverk fra Viel Bjerkeset Andersen hvor vi var en del av komiteen. Dette blir plassert ved hovedinngangen.

Sted: Trondheim
Byggherre: Trondheim kommune
Status: Ferdigstilt 2012

Fagområde

Kategori

  • Skole og barnehage